Agenda


2020

Per datum zijn er meerdere bijeenkomsten mogelijk zoals huwelijken. Informeer daarom altijd bij onze gastvrouw of de door u gewenste datum en tijd nog beschikbaar is.

2020      
28 augustus 19.00 uur Huwelijk  
25 september    Taizeeviering   
20 november    Taizeeviering   
       
    In verband met corona zijn er voorlopig geen kerkdiensten in het kerkje. Voor data wanneer deze weer zullen worden gehouden verwijzen wij naar bijgevoegde websites.  
       
    Voor de exacte data van de vieringen van Protestantse gemeente Landwijk verwijzen wij naar deze website.  
       
    Voor de exacte data van de vieringen van de Parochie Maria ten Hemelopneming verwijzen wij naar de website.  
       
       

 

herdenkingsbijeenkomst