Bartholomeuskerkje

ANBI - Jaarcijfers

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 2020

Het doel van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje is om het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren. De voor dit doel benodigde middelen komen uit de opbrengsten van verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, uitvaartplechtigheden, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten. Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit donaties van “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, door erfstellingen, subsidies en andere wettige middelen.

Anbi Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting is door de Belastingdienst als ANBI-organisatie erkend. Het fiscaal nummer is 8116.03.817. Die erkenning is voor u belangrijk. U kunt namelijk uw bijdrage aan de stichting voor de inkomstenbelasting (IB) opvoeren bij de giftenaftrek. Voor de stichting betekent het dat de stichting in aanmerking komt voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.

Goed om te weten: als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat heet een periodieke schenking. Daarvoor kent de Belastingdienst het formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.

Terugblik op 2020
Manito en Claudia

In de eerste maanden van het jaar waren er volop activiteiten in het kerkje. Een verjaardagsconcert, een doop, uitvaarten, een taizéviering, protestantse en katholieke kerkdiensten.Zo was er op 14 februari nog het Valentijnsconcert van Manito en Claudia. (zie foto).

 

Op 27 februari 2020 werd de eerste coronabesmetting in Nederland vastgesteld bij een inwoner van Loon op Zand.
Het begin van een crisisperiode met gigantische maatschappelijke en economische gevolgen. Ook voor ons kerkje. Concerten en bijeenkomsten konden vanwege de coronamaatregelen vanaf maart niet doorgaan. Ook ons voorjaars- en najaarsconcert konden niet doorgaan.

 

Beheer

Op 16 maart 2020 werd het koper van bliksembeveiliging gestolen, op 21 april 2020 was er de diefstal van het koper van de hemelwaterafvoer.
De schade is door onze verzekeraar Donatus vergoed.
bliksembeveiliging hemelwaterafvoer  

Op 20 juli werd afvoergoot vergroot waardoor een aanzienlijke grotere capaciteit voor de afvoer van het regenwater.

 Waterafvoer

Op 27 juli is op de begraafplaats een bankje geplaatst, geschonken door een zeer betrokken echtpaar.
Bankje begraafplaats

Op 19 augustus is een kastenwand op zolder geplaatst. Daarmee wordt de toch wel krappe ruimte goed benut

Brief RCE

Met brief van 26 augustus bericht de RCE dat ons een subsidie is verleend van € 14.568.

De storm op 27 augustus 2020 heeft ook op onze begraafplaats schade aangericht. De schade is in eigen beheer opgeruimd.

Stormschade

Onderhoud

De bliksembeveiliging geïnspecteerd. Door Monumentenwacht is de jaarlijkse inspectie van de kerk en de toren uitgevoerd. Het periodieke onderhoud aan de cv-installatie is uitgevoerd. De brandblussers zijn geïnspecteerd. 

Jaarcijfers over 2020

De opbrengsten vanwege verhuur waren in 2020 ruim € 8.000. Het kerkje werd gebruikt voor uitvaarten, voor een concert, voor een doop. Ook was er wekelijks een repetitieavond van een koor. En naast de protestantse diensten werden in het kerkje de katholieke vieringen gehouden. Immers, door de verkoop van de grote Bartholomeuskerk worden daar geen diensten meer gehouden.

Aan donaties van Vrienden en giften in het offerblok ontvingen wij totaal € 1.400. En ontvingen we de eindafrekening van het ons toebedachte legaat.

Dit jaar zijn de kosten van onderhoud € 5060. Hierboven is een overzicht gegeven van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De energiekosten waren € 2.500, aan verzekeringspremies betaalden we € 1500. Het exploitatieresultaat over 2020 bedraagt € 12.450. Jaarlijks wordt het resultaat toegevoegd aan het Fonds Groot Onderhoud. Het Fonds bedraagt nu € 293.125.