Bartholomeuskerkje

De geschiedenis

Protestants bezit

Op een oud omhaagd kerkhof in het centrum van Beek ligt het prachtige Bartholomeuskerkje. In een oorkonde uit 1286 wordt het kerkje voor het eerst genoemd. In dat jaar zou het zijn gesticht als kapel, behorend bij het klooster van Zyfflich, een dorpje net over de Duitse grens.

De oorkonde vermeldt ook dat een priester die van elders kwam, er viermaal per jaar een mis zou opdragen. Archeologische vondsten wijzen op een hogere ouderdom. De onderste fundering bestaat uit mergelsteen die vermoedelijk afkomstig is van een Romeinse tempel of ander bouwwerk uit Romeinse tijden.