Bartholomeuskerkje

De geschiedenis

Koninklijk besluit

In die tijd neemt het aantal katholieken in Beek-Ubbergen toe tot 700. Maar verzoeken om de bouw van een nieuwe kerk worden niet gehonoreerd, tot 10 oktober 1825. De parochie krijgt bij Koninklijk Besluit een gift van 6.000 gulden om een nieuwe kerk te bouwen.

Die nieuwe kerk, nu bekend als de Grote Barthlomeuskerk wordt op 10 december 1833 (50 jaar priesterschap van pastoor Jacobus Sieben) plechtig ingewijd. Op 14 april 1826 verleent Koning Willem I, eveneens bij Koninklijk Besluit, een subsidie van 1.800 gulden voor het noodzakelijke herstel van het eeuwenoude kerkje, dat nog in hetzelfde jaar gereed komt. Na de restauratie komt het kerkje weer volledig in protestantse handen.