Bartholomeuskerkje

De geschiedenis

Zwaar beschadigd

Aan het begin van de twintigste eeuw wordt de toren onder leiding van de Nijmeegse architect Ludwig gerestaureerd. Vervolgens wordt de rest van het gebouw gerestaureerd, ontpleisterd en van nieuwe vensters voorzien. De kosterswoning wordt afgebroken. Getuige een gedenksteen in de muur wordt aansluitend het koepelvormige koor aangebouwd (1906).

In 1909 is de restauratie voltooid. Op 20 september 1944, drie dagen na de geallieerde luchtlanding bij Arnhem raakt het kerkje bij beschietingen zwaar beschadigd.Pas vijf jaar later vinden herstelwerkzaamheden plaats. Die moeten de toestand van voor 1450 terugbrengen. Op 4 april 1950 wordt de kerk in gebruik genomen voor de Protestante eredienst en de S.O.W.

Tegenwoordig geeft het kerkje aan de “Samen Op Weg” protestanten van Ooy-Millingen, Beek-Ubbergen, Berg en Dal en Nijmegen onderdak. De restauratie van begin twintigste eeuw is slecht uitgevoerd. Door ernstige bouwkundige fouten begon het kerkje ernstig in verval te raken. De muren vertoonden grote scheuren. Het kerkje zelf en ook de toren, stonden op instorten.