ANBI - Jaarcijfers


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Het doel van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje is om het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren. De voor dit doel benodigde middelen komen uit de opbrengsten van verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, uitvaartplechtigheden, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten. Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit donaties van “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, door erfstellingen, subsidies en andere wettige middelen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting is door de Belastingdienst als ANBI-organisatie erkend. Het fiscaal nummer is 8116.03.817.
Die erkenning is voor u belangrijk. U kunt namelijk uw bijdrage aan de stichting voor de inkomstenbelasting (IB) opvoeren bij de giftenaftrek. Voor de stichting betekent het dat de stichting in aanmerking komt voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.
Goed om te weten: als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting en krijgt u een deel van uw gift terug. Dat heet een periodieke schenking. Daarvoor kent de Belastingdienst het formulier “Overeenkomst Periodieke gift in geld”.

Terugblik op 2018
Onderhoud
Door Schaap is de bliksembeveiliging geïnspecteerd.  Door Monumentenwacht is de jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Energieservice/Kemkens heeft het periodieke onderhoud aan de CV installatie uitgevoerd
Onderhoud orgels: het geregelde onderhoud wordt verzorgd door Tom Smits uit Nijmegen. Vastgesteld is dat de motor z’n beste tijd heeft gehad, hij loopt warm. De offerte van Reil uit Heerde voor een nieuwe motor van het Strumplerorgel in een nieuwe kist is voorgelegd aan de eigenaar, namelijk de PKN. Er is nog geen beslissing over genomen.

Vriendenbijeenkomst op 18 november
Doel van de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst is om de Vrienden te danken voor hun bijdrage en ondersteuning. Het aantal Vrienden van het Kerkje neemt af en ondanks onze pogingen zijn er nauwelijks nieuwe aanmeldingen. Kortweg komt het erop neer dat de kosten van de Vriendenbijeenkomst niet in verhouding staan met het beoogde doel. Ook dit jaar hebben we daarom een entreebijdrage van € 10 gevraagd. Het concert werd dit jaar verzorgd door het duo de Kleer en Sigrid. Ze spelen op de gitaar & ukelele en Sigrid met houten dwarsfluit en zang een diversiteit van gypsy en traditionele muziek.

Jaarcijfers over 2018
De opbrengsten vanwege verhuur waren in 2018 bijna € 6.000 van het Nationaal Restauratiefonds ontvingen we ook dit jaar een subsidiebedrag van € 1.634. Aan donaties van Vrienden, giften in het offerblok en aan entreegeld bij de Vriendenbijeenkomst ontvingen wij totaal € 1.477,50.
Dit jaar zijn de kosten van onderhoud € 990. Hierboven is een overzicht gegeven van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. De energiekosten waren € 2.460 (anders dan het vorige jaar hebben we over dit jaar geen restitutie van de NUON vanwege teveel betaalde energie ontvangen). Aan verzekeringspremies betaalden we € 972.

Het exploitatieresultaat over 2018 is € 2.065. Dat bedrag is toegevoegd aan het Fonds Groot Onderhoud. Het Fonds bedraagt nu € 33.347.