De Stichting

Om het kerkje te behouden voor de toekomst is in 2003 de “Stichting Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen” opgericht. De stichting heeft tot doel, het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren met het verrichten van alle handelingen in de ruimste zin, die daarmee verband houden en bevorderlijk zijn.

De voor dit doel benodigde middelen bestaan uit: de opbrengsten uit verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten.

Verdere inkomsten voor de kerk komen uit eenmalige of jaarlijkse donaties van de “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk” en van belangstellenden  erfstellingen, subsidies en andere wettige middelen.

Wij vertrouwen op uw blijvende belangstelling en financiële steun. 

Het bestuur van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ton Hoefnagel
Loeffenstraat 42
6576 DV Ooij
Telefoon: (024) 663 15 38
of klik hier een email naar de secretaris