De Stichting

Om het kerkje te behouden voor de toekomst is in 2003 de “Stichting Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen” opgericht. De stichting heeft tot doel, het kerkje met de begraafplaats dat zij in eigendom heeft verworven, voor de toekomst te bewaren met het verrichten van alle handelingen in de ruimste zin, die daarmee verband houden en bevorderlijk zijn.

Het kerkje zal voor de zondagse eredienst zijn bestemming behouden. De voor dit doel benodigde middelen die zij nodig denkt te hebben bestaan uit: de opbrengsten uit verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten.

Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit: donaties, “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, erfstellingen, subsidies en andere wettige middelen. Wij vertrouwen op uw blijvende belangstelling en financiële steun. Het bestuur van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ton Hoefnagel
Loeffenstraat 42
6576 DV Ooij
Telefoon: (024) 663 15 38
of klik hier een email naar de secretaris