De restauratie in 2002

De restauratie van begin twintigste eeuw is slecht uitgevoerd. Door ernstige bouwkundige fouten begint het kerkje ernstig in verval te raken. De muren vertonen grote scheuren. Het kerkje zelf en ook de toren, staan op instorten.

In 2002 vindt dan de grote en hopelijk definitieve restauratie plaats. Zijbeuken, gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, orgel, ramen, bijna alles wordt hersteld of vervangen.

De restauratie duurt negen maanden en kost € 381.298,--. In oktober van dat jaar gaat de vlag in top: het karwei is geklaard.

Naar Stichting: In 2003, om precies te zijn op 31 december, gaat het kerkje en de omliggende

begraafplaats over in handen van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk. De stichting heeft zich verplicht het behoud van het kerkje tot in lengte van jaren zeker te stellen.