Monumentenprijs 2015

Op 15 april 2015 werden in het kerkje van Persingen, onder grote publieke belangstelling, door de Stichting Monument en Landschap de tweejaarlijkse monumentenprijzen uitgereikt. De vrijwilligersgroep van onze kerk kreeg een eervolle Onderscheiding.

Lees hier het juryrapport:

De in oorsprong uit de 11e eeuw daterende kerk van de Heerlijkheid Beek heeft een deels Romaanse toren van tufsteen en werd circa 1650 voorzien van een nieuw schip. Het koor dateert uit 1909. Na oorlogsschade volgde een ingrijpende restauratie in de jaren 1948 – 1950.Het interieur herbergt onder meer een prachtig secretaireorgel van Strümphler uit 1805. In 2013 – 2014 zijn de binnenwanden en de houten tongewelven uit dit Rijksmonument door 17 vrijwilligers (dames en heren) geheel schoongemaakt, opnieuw gestuukt en geschilderd. Ook de ingangsdeur werd geschilderd (door het schildersbedrijf ten Westenend) en het voegwerk van de toren (dat te lijden had gehad van een te harde cementvoeg) werd met de hand uitgehakt. De kwetsbare tufsteen werd vervolgens opnieuw gevoegd met een mengsel van kalk, zand en tras. Om de binding te stimuleren moest het nieuwe voegwerk twee weken lang elke dag natgemaakt worden. Vermeldenswaard is ook dat de fraaie begraafplaats al jaren onderhouden wordt door twee vrijwilligers, de heren Willems en van den Hof uit Beek.