Nieuws

Bezoek Herman Schurink

Op 11 november kreeg ik een telefoontje van Herman Slurink uit Zwartsluis. Met de vraag of hij de volgende dag bij het fraaie ochtendlicht foto’s van het Kleine Bartholomeuskerkje mocht komen maken. We spraken af dat ik daar om 11 uur zal zijn. Graag wil ik u deelgenoot maken van zijn beeldende beschrijving van zijn bezoek en van zijn foto’s. Ton Hoefnagel, secretaris/ penningmester van de Stichting Kleine Bartholomeuskerkje.

In Memoriam: Rients Visser

Op 11 maart is Rients Visser overleden. Rients was bestuurder van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje. Hij kwam in het bestuur op 1 januari 2009 en had de portefeuille Begraafplaats.

Overzicht stichting Bartholomeuskerkje tijdens de coronaperiode

Het doel van de stichting Kleine Bartholomeuskerkje is om het kerkje met de begraafplaats voor de toekomst te bewaren. De voor dit doel benodigde middelen komen uit de opbrengsten van verhuur van de kerk voor diensten van kerkelijke en burgerlijke huwelijken, uitvaartplechtigheden, exposities, concerten, uitvoeringen, lezingen en bijeenkomsten. Verdere inkomsten voor de kerk kunnen bestaan uit donaties van “Vrienden van de Kleine Bartholomeuskerk”, door erfstellingen, subsidies en andere wettige middelen.