Bartholomeuskerkje

Featured

Welkom

In Memoriam Jan van Doorn

Jan is op 18 januari  2021 overleden. Hij was zeer betrokken bij het Kleine Bartholomeuskerkje en bij de protestantse kerkgemeenschap Landwijk. Jan hield van dit kerkje en van de parkachtige begraafplaats eromheen. Hij heeft zich er met hart en ziel voor ingezet.

Vanwege de financiële positie van de Protestantse Kerk Nederland kon het kerkje alleen voor de toekomst bewaard blijven als het werd overgedragen in particulier eigendom. Vandaar dat de stichting Kleine Bartholomeus werd opgericht. Jan was in die tijd voorzitter van de kerkenraad en werd vanaf de oprichting bestuurslid van de Stichting.

 Jan van Doorn

Maar voor die overdracht werd het kerkje in 2002 onder zijn leiding eerst grondig gerestaureerd. Zijbeuken, gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, ramen, bijna alles is toen vervangen of hersteld. In oktober van dat jaar gaat de vlag in top: het karwei is geklaard. In 2003 gaat het kerkje en het omliggende kerkhof over in eigendom van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk. Door de privatisering heeft het kerkje ook een steeds bredere maatschappelijke functie gekregen.

De Stichting heeft zich verplicht het behoud van het kerkje tot in lengte van jaren zeker te stellen. Jan heeft daaraan in bestuurlijke en in uitvoerende zin een grote bijdrage geleverd.
De Stichting is Jan zeer erkentelijk voor zijn grote inzet.