Overzicht stichting Bartholomeuskerkje tijdens de coronaperiode

Op 17 februari 2020 - toen was alles nog normaal – was er de eerste periodieke stichtingsbestuursvergadering van dit jaar. Punten van bespreking waren:

  • Nalatenschap
  • Kerkenvisie van de gemeente Berg en Dal
  • Ontwikkelingen Landwijk
  • Relatie met de Parochie Maria ten Hemelopneming
  • Toekomstvisie Kleine Bartholomeuskerkje met de notitie van Arjan
    Het kerkje is een icoon van het hele dorp. De verwachting is dat over een jaar of tien het nauwelijks meer als gebedshuis gebruikt zal worden. Samengevat is het bestuursstandpunt dat het kerkje een culturele bestemming moet krijgen. Daarbij naast de kerkelijke erediensten te denken aan concerten, exposities, uitvaartplechtigheden, huwelijken, lezingen, presentaties.
  • Beleggen bij van Landschot
  • Onze Concertserie

In de eerste maanden van het jaar waren er volop activiteiten in het kerkje. Een verjaardagsconcert, een doop, uitvaarten, een Taizé viering, protestantse en katholieke kerkdiensten.

Zo was er op 14 februari nog het Valentijnsconcert van Manito en Claudia. (zie foto).

 

Op 27 februari 2020 werd de eerste coronabesmetting in Nederland vastgesteld bij een inwoner van Loon op Zand. Het begin van een crisisperiode met gigantische maatschappelijke en economische gevolgen..

Op 16 maart 2020 werd het koper van bliksembeveiliging gestolen, op 21 april 2020 was er de diefstal van het koper van de hemelwaterafvoer.
   

 Op 15 juni was er weer de periodieke bestuursvergadering Kerkje. Naast de in de eerste bestuursvergadering vermelde bespreekpunten was Corona en de gevolgen voor het kerkje punt van bespreking. Ons standpunt naar de uitvaartverzorgers is: met inachtneming van de 1½ meter regel kunnen er uitvaarten en afscheidsbijeenkomsten gehouden worden met om en nabij 25 personen. Zoals dat landelijk gebeurde op de woensdagavonden heeft Kita de afgelopen periode de klokken van ons kerkje geluid.

Op 20 juli werd afvoergoot vergroot waardoor een aanzienlijke grotere capaciteit voor de afvoer van het regenwater.

 

 Op 27 juli is op de begraafplaats een bankje geplaatst, geschonken door een zeer betrokken echtpaar.

Op 19 augustus is een kastenwand op zolder geplaatst. Daarmee wordt de toch wel krappe ruimte goed ben

 Met brief van 26 augustus bericht de RCE dat ons een subsidie is verleend van € 14.568.

De storm op 27 augustus 2020 heeft ook op onze begraafplaats schade aangericht. De schade is in eigen beheer opgeruimd.

 

Op 7 september kon er met inachtneming van de coronamaatregelen weer een vergadering van het stichtingsbestuur worden gehouden om de lopende zaken door te spreken.

 

Op 21 november is Ben Willems jarig. Een prima moment om het straatnaambordje Witte Verweij Weggetje af te geven.

 

Ook op 21 november was de boekpresentatie van het boek 'De Amerikanen kuieren al door ons dorp', het oorlogsdagboek van Eva de Ranitz-van Mourik.
Omdat mevrouw de Ranitz op ons kerkhof is begraven schenkt het stichtingsbestuur het boek aan haar bestuursleden.

 

Financiën over 2020
De opbrengsten vanwege verhuur waren in 2020 ruim € 8.000. Het kerkje werd gebruikt voor uitvaarten, voor een concert, voor een doop. Ook was er wekelijks een repetitieavond van een koor. En naast de protestantse diensten werden in het kerkje de katholieke vieringen gehouden. Immers, door de verkoop van de grote Bartholomeuskerk zijn daar geen diensten meer. Aan donaties van Vrienden en giften in het offerblok ontvingen wij totaal € 1.400. En ontvingen we de eindafrekening van het ons toebedachte legaat. Dit jaar zijn de kosten van onderhoud € 5.060.

De bliksembeveiliging geïnspecteerd. Door Monumentenwacht is de jaarlijkse inspectie van de kerk en de toren uitgevoerd. Het periodieke onderhoud aan de cv-installatie is uitgevoerd. De brandblussers zijn geïnspecteerd.
De energiekosten waren € 2.500, aan verzekeringspremies betaalden we € 1500. Het exploitatieresultaat wordt jaarlijks toegevoegd aan het Fonds Groot Onderhoud. Het Fonds bedraagt nu € 293.125.

 

In Memoriam Jan van Doorn

Jan is op 18 januari 2021 overleden. Hij was zeer betrokken bij het Kleine Bartholomeuskerkje en bij de protestantse kerkgemeenschap Landwijk. Jan hield van dit kerkje en van de parkachtige begraafplaats eromheen. Hij heeft zich er met hart en ziel voor ingezet.

Vanwege de financiële positie van de Protestantse Kerk Nederland kon het kerkje alleen voor de toekomst bewaard blijven als het werd overgedragen in particulier eigendom.
Vandaar dat de stichting Kleine Bartholomeus werd opgericht. Jan was in die tijd voorzitter van de kerkenraad en werd vanaf de oprichting bestuurslid van de Stichting.
Maar voor die overdracht werd het kerkje in 2002 onder zijn leiding eerst grondig gerestaureerd. Zijbeuken, gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, ramen, bijna alles is toen vervangen of hersteld. In oktober van dat jaar gaat de vlag in top: het karwei is geklaard.

In 2003 gaat het kerkje en het omliggende kerkhof over in eigendom van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk. Door de privatisering heeft het kerkje ook een steeds bredere maatschappelijke functie gekregen. De Stichting heeft zich verplicht het behoud van het kerkje tot in lengte van jaren zeker te stellen. Jan heeft daaraan in bestuurlijke en in uitvoerende zin een grote bijdrage geleverd. De stichting is Jan zeer erkentelijk voor zijn grote inzet.

 

Onderhoud begraafplaats

Planten rode beukenhaag op het begraafparkje op 27 februari.

Vanaf het voorjaar heeft het onderhoud van ons begraafparkje extra aandacht gekregen van een groepje vrijwilligers. 

 Ook het roodborstje kijkt er tevreden op toe.

 

Zakdoekboom
Begin mei wezen we op deze fraaie boom, davidia involucrata is de wetenschappelijke naam. De Nederlandse naam is Zakdoekenboom, soms ook wel Vaantjesboom of Troostboom genoemd. De twee witte schutbladen zijn in het begin nog lichtgroen, maar verkleuren na verloop van tijd wit, zodat die bladeren als ware op bloembladeren lijken. Maar het is gewoon blad. De eigenlijke bloemen zit er middenin opgeborgen. De belangstelling ervoor was groot. Eén van onze Vrienden van de Stichting stuurde ons de rechter foto.

Tot slot
Concerten en bijeenkomsten konden vanwege de coronamaatregelen vanaf maart 2020 niet doorgaan. In het kerkje konden bij afscheidsdiensten 30 personen aanwezig zijn. Kerkdiensten werden uitgezonden via een livestream, en later toch weer fysiek. Ook ons voorjaars- en najaar concert konden niet doorgaan. Evenmin als de geplande bestuursvergadering van 23 november, de jaarafsluiting met de vrijwilligers van 27 november. Door de door Marc Rutte op 14 december afgekondigde lockdown kon ook de bijeenkomst van het bestuur van 14 december niet doorgaan.

Bij het afronden van dit overzicht lopen de besmettingen weer fors op. Benieuwd hoe de ontwikkelingen van de coronapandemie zullen zijn.Tijdens het inmiddels traditionele Vriendenconcert in het najaar is het gebruikelijk om u inzicht in het reilen en zeilen van de stichting te geven. Nu dat concert het afgelopen jaar niet is doorgegaan lijkt het bovenstaande overzicht een goed alternatief daarvoor. Het najaar concert in 2021 staat gepland voor 21 november. Hopelijk laat corona toe dat het Vriendenconcert dan wel kan doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Ton Hoefnagel, secretaris stichting Kleine Bartholomeuskerkje